Bc. Jana Vašíčková, DiS.

Adiktoložka Jana Vašíčková

adiktoložka a terapeutka

Je absolventkou Vyšší zdravotnické školy se zaměřením na psychiatrii (ukončení studia v roce 2006), psychoterapeutického výcviku v Integrované psychoterapii (F. Knobloch, ukončeného v roce 2011) integrujícího existující psychoterapeutické směry včetně psychoanalýzy a behaviorálních psychoterapií. Ústředním konceptem Integrované psychoterapie je práce se skupinovým schématem jakožto souborem toho, co jedinec míní o sobě, o druhých, o celém světě a o svém postavení ve vztahu k ostatním lidem a ke světu. Tento soubor v podstatě řídí jedincovu interpretaci sebe i ostatních a rozhodujícím způsobem ovlivňuje jeho myšlení, chování a citové prožitky.

Adiktologické vzdělání získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (ukončením studia v roce 2018), během kterého absolvovala stáže v různých adiktologických službách. Od roku 2008 pracuje jako terapeut v psychiatrické nemocnici na oddělení pro léčbu závislostí na návykových látkách a návykovém chování. Praxe v psychiatrické nemocnici zahrnuje práci s lidmi, kteří se přicházejí léčit poprvé, i s těmi, kterým se opakovaně v životě nedaří a k závislostnímu chování se vracejí. Významný podíl tvoří také práce s lidmi s duální diagnózou, tedy závislostí a dalším psychickým onemocněním, v individuální i skupinové terapii.