Psycholog a psychiatr v Jihlavě

Psycholog Jihava - terapeutický tým

Od října 2016 zahajuje svou činnost Psychoterapeutické centrum Jihlava se soukromou psychiatrickou ambulancí.

Jaké poskytujeme služby?

Nabízíme psychoterapii za přímou úhradu ve formě individuální, párové a skupinové pro klienty s rozmanitými obtížemi. Dále poskytujeme komplexní psychiatrickou ambulantní péči za přímou úhradu.

Psychiatrická ambulance není smluvně vázána se zdravotními pojišťovnami, což umožňuje individuální přístup, kratší objednací doby (maximálně do 14 dnů), flexibilitu ordinační doby (odpolední a podvečerní hodiny) a anonymitu klientů (osobní data klientů nejsou předávána zdravotním pojišťovnám). Ctíme odbornost, nestrannost a respekt ke klientovi s jeho svobodnou vůlí.
Podporujeme aktivní a zodpovědný přístup klienta k jeho zdraví.