Psycholog a psychiatr v Jihlavě

Psycholog Jihava - terapeutický tým

Psychoterapeutické centrum Jihlava se soukromou psychiatrickou ambulancí zahájilo svou činnost v říjnu 2016.

Psychoterapeutické služby

Nabízíme psychoterapii za přímou úhradu ve formě individuální, párové a skupinové pro klienty s rozmanitými obtížemi. Dále poskytujeme komplexní psychiatrickou ambulantní péči za přímou úhradu.

Psychiatrická ambulance

Psychiatrická ambulance není smluvně vázána se zdravotními pojišťovnami, což umožňuje individuální přístup, kratší objednací doby (maximálně do 14 dnů), flexibilitu ordinační doby (odpolední a podvečerní hodiny) a anonymitu klientů (osobní data klientů nejsou předávána zdravotním pojišťovnám). Ctíme odbornost, nestrannost a respekt ke klientovi s jeho svobodnou vůlí.
Podporujeme aktivní a zodpovědný přístup klienta k jeho zdraví.

Adiktologické poradenství

V nejbližší době plánujeme v našem psychoterapeutickém centru nabídnout možnosti individuálních nebo skupinových konzultací s adiktoložkou a terapeutkou. V současnosti se proměňuje spektrum psychických problémů, které sužují dnešní společnost, mezi častěji se vyskytující fenomény patří problematika závislostí všeho druhu. Závislosti se vyskytují buď samostatně nebo jsou součástí jiných poruch. Nalezneme je u lidí zápolících s depresemi, úzkostmi nebo přepracováním. Druhostně se pak závislosti stávají kořenem dalších problémů, vztahových nebo pracovních. A to je důvod, proč chceme nabídnout našim klientů v rámci komplexní péče i konzultace zaměřené na redukci nebo kontrolu závislostního chování.