Ceník a podmínky

Ceník psychoterapie

Mgr. Kateřina Bartošová, psycholožka a psychoterapeutka

Individuální psychoterapie, 50 minut

800 Kč
PhDr. Silvie Bartošová, psycholožka a psychoterapeutka

Individuální psychoterapie, 50 minut

600 Kč
MUDr. Kristýna Drozdová, psycholožka, terapeutka, vedoucí centra
Individuální psychoterapie, 50 minut 800 Kč
Párová psychoterapie, 50-60 minut 1000 Kč
Skupinová psychoterapie, 90 minut (podle počtu účastníků) 250-350 Kč
PhDr. Procházková Alena, psycholožka a psychoterapeutka
Individuální psychoterapie - dospělí, 50 minut 600 Kč
individuální psychoterapie - děti od 6 let, 50 minut 600 Kč
Klinická hypnóza, 50 minut 600 Kč
Mgr. Marian Bartoš, psycholog a psychoterapeut, zakladatel centra, odborný garant centra
Individuální psychoterapie, 45 minut 1000 Kč
Párová psychoterapie, 45 minut 1000 Kč
Individuální supervize pro psychoterapeuty, 45 minut 1000 Kč
Psycholog Marian Bartoš přijímá platbu za psychoterapii také v bitcoinech. Při platbě v bitcoinech 10% sleva!! Více o bitcoinech a jak je koupit. Bitcoin accepted here
MUDr. Milan Drozd, psychiatr a psychoterapeut pro dospělé
Individuální psychoterapie, 50 minut 800 Kč
Individuální supervize pro pomáhající profese, 60 minut 1200 Kč
Mgr. Michaela Bílek, psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé
Individuální psychoterapie, 50 minut 600 Kč
Ceník psychiatrické ambulance
Komplexní psychiatrické vyšetření, 60 minut 1000 Kč
Vypracování písemné zprávy z vyšetření 300 Kč
Psychiatrické kontrolní vyšetření, 30 minut 300 Kč
Psychiatrická konzultace, 30 minut 300 Kč
Rozhovor s rodinou klienta nebo jeho blízkými vždy se souhlasem klienta, 30 minut 300 Kč
Vytvoření zprávy na žádost klienta cena dle rozsahu
Minimální kontakt (např. předepsání receptu), za úkon  100 Kč
Komplexní psychiatrické vyšetření vedené v angličtině nebo němčině, 60 - 100 min 2000 Kč
Bc. Jana Vašíčková, DiS., adiktologické poradenství
Individuální adiktologická konzultace, 50 minut 600 Kč
Adiktologická konzultace s rodinou nebo partnerem, 60 minut 800 Kč
Adiktologická skupina (cena a termín otevření) dle počtu zájemců

Informace a sdělení, která klient v terapii svěřuje, považuje terapeut za důvěrná a je vázán povinnou mlčenlivostí. Terapeut si vyhrazuje právo na konzultaci průběhu terapie v terapeutickém týmu centra a pod odbornou supervizí.

Klient má právo požadovat na terapeutovi předložení dokladů o jeho vzdělání a další odborné způsobilosti.

Obě strany se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. V případě, že se klient nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, požadujeme, aby se nejpozději dva dny předem omluvil. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci.

Psychoterapeutické centrum Jihlava zpracovává osobní údaje klietnů plně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv.GDPR).