Psychiatrická ambulance

Služby psychiatrické ambulance

Komplexní psychiatrické vyšetření (60 minut) zahrnuje rozbor aktuálního problému, se kterým klient přichází, doplnění anamnestických dat, diagnostickou rozvahu, terapeutickou rozvahu, navržení terapeutického plánu, vysvětlení případných nejasností a předepsání medikace.

Psychiatrické kontrolní vyšetření (30 minut) zahrnuje zhodnocení dosavadního vývoje aktuálního problému, návrh změny terapeutického plánu a předepsání medikace.

Psychiatrická konzultace zahrnuje rozebrání aktuální psychiatrické situace včetně navrhované léčby, vysvětlení výhod a nevýhod možných terapeutických přístupů. Při vyšetření jiným psychiatrem má klient možnost nezávislé psychiatrickou konzultace v našem zařízení.

Minimální kontakt (např. předepsání receptu). Léky si pacient hradí sám, nejsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Ceny antidepresiv se u běžných preparátů pohybují v rozmezí 90-300 korun za balení, ceny antipsychotik jsou v rozmezí 50-700 korun za balení.

www.psychiatr-jihlava.cz