MUDr. Milan Drozd

Psycholog Drozd

psychiatr a psychoterapeut

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (všeobecné lékařství, rok promoce 2000). Lékařské vzdělání v roce 2003 završil úspěšným složením atestační zkoušky v oboru psychiatrie, v roce 2007 získal specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. Psychoterapeutické vzdělání získal absolvováním výcviku v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy s využitím všímavosti (mindfulness) a focusingu, ve výcviku v Terapii zaměřené na emoce (EFT), v moderním psychoterapeutickém směru integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model, i v dalších oblastech psychoterapie (krátkodobé kurzy v Pesso Boyden Psychoterapii a Transference Focused Psychotherapy), diagnostiky (systém Operacionalizované psychodynamické diagnostiky, OPD 2) a supervize (akreditovaný výcvik Odborná případová supervize). Aktuálně je frekventatem výcviku v kognitivně behaviorální psychoterapii (KBT).

Vedle toho je zaměstnán v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod na oddělení pro komplexní léčbu neurotických a afektivních poruch. Zajímá se o propojení psychoterapie s moderními, vědecky podloženými přístupy v praxi psychiatra a psychoterapeuta.